Behöver du hjälp med bioinformatik? Två bioinformatiker, Agata och Olga, finns behjälpliga för dig som vill diskutera ett projekt på planeringsstadiet, få hjälp med analyser eller råd om hur du bör gå vidare, tex. vilken programvara, vilka andra bioinformatiker som bör kunna hjälpa till med just de analyser/problem du behöver, eller hur du kan söka WABI-stöd (ett mer avancerat bioinformatikstöd).

Alla doktorander och forskare vid Stockholms universitet är välkomna att använda sig av stödet. Konsultationen är gratis, övrig hjälp får man betala för. Kontakta dem och göra upp om dag och tid. De finns på SciLifeLab, men kan komma till Stockholms universitet om du önskar.  

 

Kontakt

E-mail Agata Smialowska

E-mail Olga Dethlefsen

 

Short Term Bioinformatics Support at NBIS

Short Term Bioinformatics Support at National Bioinformatics Infrastructure Sweden, (tidigare BILS), är en nationell forskningsinfrastruktur som ger bioinformatikstöd till biovetenskapliga forskare i Sverige. Finansieras av svenska Vetenskapsrådet (VR), SciLifeLab och svenska universitet.