Vad är biologisk mångfald?

Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland alla levande organismer och omfattar all den variation inom arter, mellan arter samt livsmiljöer och ekosystem som finns på jorden. Biologisk mångfald är en förutsättning för allt liv på planeten. Fungerande ekosystem ger ökat skydd till skördar, pollinering av växter, mat från haven och bidrar till ett stabilt klimat.

Hot mot den biologiska mångfalden

Sverige och de flesta andra länderna i världen har enats om att den biologiska mångfalden ska bevaras och att vi ska använda den på ett hållbart sätt, så att den inte förstörs eller tar slut. Trots detta minskar den biologiska mångfalden i allt snabbare takt över hela världen. Djur- och växtlivet hotas av föroreningar, bekämpningsmedel, skogsskövling och annan förstörelse av livsmiljöer, utfiskning, ohållbar jakt, invasiva arter och klimatförändringar. Enligt forskningen är vår överkonsumtion, särskilt i den rika världen, en av huvudorsakerna till den snabba artförlusten.

Biologiska mångfaldens dag

FN har utsett den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse.

På denna sida har vi samlat material om biologisk mångfald.  

 

Biologisk mångfald i Östersjön

Tror du att Östersjön är död? Kustområden i Östersjön är viktiga livsmiljöer för en mängd arter! Här finns klippor med små tofsiga alger, skogar av blåstång, och grunda havsvikar med leriga bottnar och vattenväxter. Många områden är viktiga när exempelvis fiskyngel är små, som barnkammare kan man säga. 

Filmer om biologisk mångfald

Artiklar om biologisk mångfald

Firande av Biologiska mångfaldens dag

Sveriges naturföreningar skapar tillsammans en dag full med pandemi-anpassade aktiviteter i hela landet. Biolgiska mångfaldens dag: biomfdag.se

Bergianska trädgården

bjuder in till firande av dagen genom att du på egen hand får promenera längs Mångfaldsstigen med hjälp av en kartfolder.  

Naturkartan 

Här hittar du vandringsleder, naturreservat, badplatser, motionsspår och massor av andra spännande platser att besöka. Besök Naturkartan här

Kungliga nationalstadsparken

Stockholms universitet ligger i Nationalstadsparken, ett 27 kvadratkilometer stort grönområde i Stockholm och Solna med ett rikt djurliv och historiska landskap och byggnader. Att ha tillgång till ett område med alla de värden som parken rymmer mitt i en storstad är unikt. Läs mer

Biologisk mångfald – experter vid Stockholms universitet

Hur ser utvecklingen av den biologiska mångfalden ut i staden? Varför dör krokodiler och delfiner ut i vissa områden i världen? Varför är det viktigt med betesdjur för bevarandet av arter? Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om biologisk mångfald utifrån många olika aspekter.