Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Medaljerna tilldelas i år Birgitta Åkerman - studievägledare vid Institutionen för biologisk grundutbildning, Johan Kleman - professor i fjärranalys vid Institutionen för naturgeografi samt Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor i konstvetenskap och delas ut vid installations- och promotionshögtiden i Stadshuset den 27 september 2019.

Birgitta Åkerman
Birgitta Åkerman. Foto: Eva Dalin

Birgitta Åkerman har varit verksam som studievägledare vid universitetet sedan 1974. Hon tilldelas medaljen bland annat för sitt starka engagemang i utbildningarna utifrån ett studentperspektiv, med stort fokus på användbarhet, arbetsgivarkontakter och alumnverksamhet. Hennes stora kompetens och hennes kreativitet, djupa insikt och engagemang har genom åren varit en stark inspirationskälla för såväl kollegor som studenter.

Rektor delar ut medaljer