Stockholms universitets guldmedalj i 8:e storleken i band instiftades år 2010 och tilldelas den som på ett betydande sätt bidragit/medverkat till att stärka Stockholms universitet, dess forskning eller dess undervisning.

Medaljerna tilldelas i år Birgitta Åkerman - studievägledare vid Institutionen för biologisk grundutbildning, Johan Kleman - professor i fjärranalys vid Institutionen för naturgeografi samt Margaretha Rossholm Lagerlöf, professor i konstvetenskap och delades ut vid installations- och promotionshögtiden i Stadshuset den 27 september 2019.

Birgitta Åkerman
Birgitta Åkerman. Foto: Eva Dalin

Birgitta Åkerman har varit verksam som studievägledare vid universitetet sedan 1974. Hon tilldelas medaljen bland annat för sitt starka engagemang i utbildningarna utifrån ett studentperspektiv, med stort fokus på användbarhet, arbetsgivarkontakter och alumnverksamhet. Hennes stora kompetens och hennes kreativitet, djupa insikt och engagemang har genom åren varit en stark inspirationskälla för såväl kollegor som studenter.

Johan Kleman, professor i fjärranalys vid Institutionen för naturgeografi, har verkat i en rad ledningsuppdrag vid Stockholms universitet, bland annat som prodekanus för den naturvetenskapliga fakulteten under sex år och därefter som rektorsråd för strategiska partnerskap under ytterligare sex år. Johan Kleman tilldelas medaljen bland annat för att hans stora bredd som forskare och akademisk ledare har varit till största gagn för Stockholms universitet.

Rektor delar ut medaljer