Sveriges unga akademi är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för ett urval av de bästa unga forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin möjliggör möten över ämnesgränserna som ger upphov till oväntade initiativ. Den bildades 2011 på initiativ av Kungl. Vetenskapsakademien och har idag 40 ledamöter.

Vem kan söka?

Utlysningen är öppen för framstående, självständiga forskare inom alla discipliner, vars disputation inte ligger längre bort än 2–10 år (med möjlighet till avdrag för föräldraledighet, sjukdom, klinisk tjänstgöring eller militärtjänst). Meriteringskraven för inval är vetenskaplig excellens samt ett varmt engagemang för forskning.

Hur görs inval?

En tvärvetenskaplig panel bestående av ledamöter från Sveriges unga akademi kommer med hjälp av extern expertis att granska ansökningarna och kalla ett antal sökande till intervju i april 2015. De nya ledamöterna presenteras i maj 2015. Mandatperioden inleds 23 maj 2015 och är fem år utan möjlighet till omval.

Ansökan och mer information:

http://sverigesungaakademi.se/inval2015

Sista ansökningsdag: 13 januari 2015

Välkommen med din ansökan!