Svenskt Näringsliv påstår i en rapport att naturvetare har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden på kort sikt. Det stämmer för några få grupper av naturvetare. Men långt ifrån för alla. För bland andra matematiker, datavetare och kemister spås en lysande framtid.

Läs mer på www.naturvetarna.se