För kemister och matematiker ser arbetsmarknaden ljus ut. Få har utbildat sig till kemister samtidigt som behovet av kompetensen kommer att öka plus att stora pensionsavgångar är att vänta.

Läs hela rapporten med fler olika yrken: http://saco.se/vara-fragor/rapporter/framtidsutsikter/