Clas Hättestrand vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi samt de tre andra tilldelas 50 000 kr var.