Årets Wallenbergpriset i matematik går till Dan Petersen från Matematiska institutionen, Stockholms universitet samt David Witt Nyström, Göteborgs universitet. Både Petersen och Witt-Nyström har arbetat med geometriska aspekter av olika matematiska fält. 

Priskommitténs motivering 

”Dan Petersen får Wallenbergpriset för sina betydelsefulla arbeten inom algebraisk geometri, i synnerhet resultat om homologisk stabilitet och kohomologin för modulirum av kurvor. Vidare har han funnit ett slående motexempel till C. Fabers förmodan om tautologiska ringar för Deligne-Mumford-kompaktifieringen av vissa modulirum av kurvor."

Wallenbergpriset

Wallenbergpriset har delats ut sedan 1983 av Svenska Matematikersamfundet till syfte att att uppmuntra matematisk forskning. Det har delats ut till speciellt löftesrika yngre svenska disputerade matematiker, som ännu inte erhållit en fast forskartjänst. Wallenbergpriset har varit den mest prestigeladdade utmärkelse som en yngre svensk matematiker kunnat få inom landet. Prissumman är på 300 000 kr.

Läs mer om Dan Petersens forskning

Läs om Wallenbergpriset på Svenska Matematikersamfundets webbplats