I sitt avhandlingsarbete om supernova 2011dh har Mattias Ergon använt teleskopet.

Mattias Ergon vid Institutionen för astronomi kommer onsdagen den 27 maj att försvara sin doktorsavhandling. Området för avhandlingen är supernovor (exploderande stjärnor) och titeln lyder i översättning "SN 2011dh och föregångarna till Typ IIb-supernovor". SN 2011dh var en supernova som sågs blossa upp i maj 2011 i virvelgalaxen M 51, belägen i stjärnbilden Jakthundarna. Denna galax ligger endast 25 miljoner ljusår bort och är en av våra närmaste större galaxgrannar. SN 2011dh förmodas ha föregåtts av en jättestjärna som förlorat nästan hela sitt yttre hölje av väte. Möjligen berövades denna jättestjärna sitt vätehölje genom växelverkan med grannstjärnan i ett dubbelstjärnesystem där båda ingick.

I Ergons avhandling används observationer gjorda med en hel armada av teleskop, på jorden och i rymden. Bland dem kan nämnas Nordiska Optiska Teleskopet (NOT), ett 2,5 m teleskop på La Palma som drivs av de nordiska länderna, och rymdteleskopet Hubble. Dessutom har institutionens eget teleskop, AlbaNova-teleskopet, använts för att mäta supernovans ljusstyrka under september - december 2011. AlbaNova-teleskopet, som är ganska litet med internationella mått, sitter i kupolen högst upp på AlbaNova, vid Roslagstull i Stockholm. Trots att lampor i omgivningen lyser upp natthimlen gör en CCD-kamera och olika färgfilter på teleskopet det möjligt att ändå göra vetenskapligt värdefulla observationer.

-  Just Virvelgalaxen ligger ju långt norrut på stjärnhimlen, förklarar Mattias Ergon. Det innebar att de mer sydligt belägna jätteteleskopen inte så lätt kunde följa supernovan under en period ungefär 6 månader efter explosionen. Då tog jag istället tillfället i akt och utnyttjade vårt eget teleskop – vilket faktiskt gick riktigt bra.

Den stora bilden visar virvelgalaxen M 51 och togs med NOT. De infogade bildrutorna visar en del av galaxen före supernovaexplosionen (övre bild) och efter (undre bild). Lägg märke till att den stjärna som markeras i den övre bilden är försvunnen i den undre -- det var den stjärnan som exploderade som SN 2011dh. Bild: Mattias Ergon & medarbetare.
Den stora bilden visar virvelgalaxen M 51 och togs med NOT. De infogade bildrutorna visar en del av galaxen efter supernovaexplosionen (övre bild) och före (undre bild). Lägg märke till att den stjärna som markeras i den undre bilden är försvunnen i den övre. Det var den stjärnan som exploderade som SN 2011dh. Bild: Mattias Ergon & medarbetare.


AlbaNova-teleskopet har en ljussamlande spegel med 1 m diameter och är därmed det största optiska teleskopet i bruk i Sverige. Invigningen skedde 2009 och visningar för allmänheten erbjuds av Institutionen för astronomi. Tidigare har några enstaka supernovaobservationer för supernova 2009ab och supernova 2009jf publicerats, men detta är första gången en ordentlig serie med observationer från AlbaNova-teleskopet dyker upp i en etablerad internationell tidsskrift. Teleskopprojektet har möjliggjorts genom en donation från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse.