Forskningsprogrammet stödjer några av landets, och världens, mest lovande forskare inom medicin, naturvetenskap, teknik, humaniora och samhällsvetenskap.

Årets Academy Fellows forskar inom en rad framtidsområden. Ett exempel är ”DNA-origami” där man med hjälp av den genetiska koden styr hur DNA-molekyler ska vecka sig.  Ett annat handlar om att skapa sensorer inbäddade i kläder för att kunna övervaka vår hälsa.

– Det är alltid lika intressant och fascinerande att ta del av de unga forskarnas planer som efter det omfattade peer-review-förfarandet presenteras. Satsningen är nu inne på det tredje året och i och med denna omgång har 92 Fellows utsetts, säger Peter Wallenberg Jr, vice ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.

Samtliga Wallenberg Academy Fellows deltar i ett mentorskapsprogram som syftar till att stärka dem i deras vetenskapliga ledarskap samt att ge dem kunskaper och erfarenheter för att bättre kunna nyttiggöra forskningsresultat. Genom programmets internationella inslag bidrar det även till en ökad internationalisering av den svenska forskningsmiljön. Programmet uppfyller på så vis flera av de kriterier som efterfrågats för att öka den svenska forskningens konkurrenskraft.

 

Wallenberg Academy Fellows 2014:

(I de fall det nominerande universitetet skiljer sig från forskarens nuvarande universitet återfinns det nominerande universitetet inom parantes)

Humaniora

Docent Patricia Mindus, Uppsala universitet

Docent Mikael Roll, Lunds universitet

Docent Joakim Sandberg, Göteborgs universitet

 

Medicin 

Dr Yenan Bryceson, Karolinska Institutet

Dr Pekka Katajisto, University of Helsinki (Karolinska Institutet)

Dr Edmund Loh, University of Oxford (Karolinska Institutet)

Dr Jenny Mjösberg, Karolinska Institutet (Linköpings universitet)

Dr Robert Månsson, Karolinska Institutet

Dr Peder Olofsson, Feinstein Institute for Medical Research (Karolinska Institutet) 

Dr Eduardo Villablanca, Broad Institute (Karolinska Institutet)

 

Naturvetenskap

Docent Alexandre Antonelli Göteborgs universitet

Docent Annica Black-Schaffer, Uppsala universitet

Dr Sebastian Deindl, Harvard University (Uppsala universitet)

Dr Matthew Hayes, Stockholms universitet

Docent Simone Immler, Uppsala universitet

Dr Jonas Larson, Stockholms universitet

Dr Olle Lundh, Lunds universitet

Dr Johan Nilsson, Göteborgs universitet

Docent Fredrik Viklund, Uppsala universitet (KTH)

 

Samhällsvetenskap

Docent Kerstin Enflo, Lunds universitet

Docent Lisa Hultman, Uppsala universitet

Docent Jessica Körning Ljungberg, Umeå universitet

Dr Andreas Olsson, Karolinska Institutet 

Docent Johanna Wallenius, Handelshögskolan i Stockholm

 

Teknikvetenskap

Dr Paul Erhart, Chalmers tekniska högskola

Docent Björn Högberg, Karolinska Institutet

Docent Laura Kovács, Chalmers tekniska högskola

Docent Kasper Moth-Poulsen, Chalmers tekniska högskola

Docent Christian Müller, Chalmers tekniska högskola

Läs mer om den forskning de nya Wallenberg Academy Fellows bedriver:

www.wallenbergacademyfellows.se och www.wallenberg.com/kaw

 

Fem års finansiering kan bli tio år

Wallenberg Academy Fellows har initierats i nära samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, Kungl. Vitterhetsakademien samt Svenska Akademien.

Anslaget uppgår till totalt mellan 5 och 9 miljoner kronor per forskare under fem år beroende på ämnesområde. Efter den första periodens slut kommer forskarna att ha möjlighet att söka stöd för ytterligare fem års finansiering.

– Det här är det viktigaste programmet vi har i Sverige för att stimulera framväxten av nästa generation forskare. Därför är det särskilt angeläget för Kungl. Vetenskapsakademien att bidra med sin kompetens i det här projektet, säger Staffan Normark, ständig sekreterare vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Akademierna ansvarar för att inom ramen för programmet tillsätta utvärderingsgrupperna samt för det femåriga mentorskapsprogrammet.

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses mycket ambitiösa och världsunika stipendieprogram ger fantastiska möjligheter för framstående unga forskare att kunna finansiera sin forskning för en lång tidsperiod. Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien är stolta över att få bidra i programmets genomförande, säger IVA:s VD Björn O. Nilsson.

Bakgrund

Programmet har inrättats av Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse i nära samarbete med fem kungliga akademier och 16 svenska universitet. Universiteten nominerar forskare till programmet, akademierna utvärderar kandidaterna och presenterar de mest lovande forskarna för Wallenbergstiftelsen, som sedan gör det slutliga urvalet. Därefter tar universiteten långsiktigt ansvar för de utvalda forskarnas verksamhet.

Wallenberg Academy Fellows är Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses största satsning någonsin. Programmet är tänkt att omfatta en satsning på upp till 125 unga forskare under perioden 2012 till 2016 – ett totalt möjligt anslag om 1,2 miljarder kronor.

 

Kontakt

Peter Wallenberg Jr, vice ordförande, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 08-545 017 80


Göran Sandberg, verkställande ledamot, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse, 08-545 017 80

Staffan Normark, ständig sekreterare, Kungl. Vetenskapsakademien, 08-673 95 02


Björn O. Nilsson, VD, Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, 08-791 29 71