Stockholm University Young Faculty (SU-YF) är en intresseorganisation för, och som drivs av, forskare vid Stockholms universitet som är i ett tidigt skede av sin karriär. SU-YF startade 2018 i nära samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten, som även står för finansieringen.
För tillfället har SU-YF inga medlemmar från andra fakulteter vid universitetet. Häromåret ingick dock en forskare från en annan fakultet i ledningen för SU-YF och ambitionen är att organisation ska bli universitetsövergripande.

– Vi välkomnar alla som medlemmar. Yngre forskare inom alla fakulteter står inför liknande utmaningar, till exempel brist på karriärstöd. Och som ung forskare är det ofta svårt att sätta sig in i och arbeta med dessa frågor om du gör det på egen hand, säger Ane Metola Martinez, postdoktor vid Institutionen för biokemi och biofysik samt ordförande i SU-YF.

Photo from a National Junior Faculty meeting held at SU in February 2020
Foto från ett möte med National Junior Faculty vid SU i februari 2020
 

Fokus på karriärfrågor

Huvudfokus för SU-YF är att stödja forskare som befinner sig tidigt i sin karriär. Stödet kan till exempel vara att arbeta för ökad representation inom olika organ vid universitetet och för att förbättra karriärmöjligheterna, både inom och utanför den akademiska världen. Några andra viktiga frågor SU-YF arbetar med är öppen vetenskap (open science) och vägledning till forskare om hur de kan bli framgångsrika med att söka forskningsanslag.

Läs mer om SU-YF: They raise awareness of the conditions for early career researchers

 

Text: Per Larsson