Lena Mäler har kortklippt hår och en mönstrad blus.
Lena Mäler. Foto: Sören Andersson

Prefekternas viktiga roll på universitetet

Ingen har kunnat undgå de händelser i vår omvärld som påverkar våra lärosäten och så även vårt på alla möjliga sätt. Mest påtagligt är det fruktansvärda krig som pågår mellan Israel och Hamas. Vi vill alla att konflikten och dödandet av civila ska upphöra. Manifestationer pågår på lärosäten runt om i landet, också på Stockholms universitet, och situationen påverkar alla oss som jobbar och studerar på universitetet (se Rektors blogg häromveckan). På det nationella planet diskuteras fristående kurser och huruvida de är bra eller inte, liksom STEM-strategier. En del frågor kommer och går, vad händer till exempel med satsningarna på livslångt lärande? Det pågår diskussioner kring akademisk frihet. Om hur cancelkultur och ekonomiska förutsättningar för fri forskning och ja, till och med om hur könsbalansen på våra lärosäten påverkar den akademiska friheten. Man kan lugnt konstatera att det pågår ganska mycket som har med vår sektor att göra. 

Det skulle vara ganska oproblematiskt att skriva en krönika om vad som händer i vår omvärld – såväl på det nationella som det internationella planet och om hur det påverkar oss. Jag tänker dock hålla mig till vårt Område denna gång och mer specifikt våra prefekter och föreståndare. För några veckor sedan hade vi ett prefektinternat där nästan samtliga prefekter och föreståndare deltog. Vi diskuterade några frågor som kommer ha stor betydelse för Området under de kommande åren. Områdets ekonomi framöver och om hur verksamheten efter åren med "Ekonomi i balans" nu går vidare var något som diskuterades. En annan viktig fråga är hur våra informationsstrategier ska se ut och då speciellt med fokus på studentrekrytering. Joakim Edsjö föredrog den utredning om Områdets utbidlningsprofil som rapporterats till Områdesnämnden och som ligger till grund för ett antal uppdrag som Grundutbildningsberedningen och Informationsberedningen fått. Uppdragen handlar bland annat om att se över möjligheter till utbildningssamarbeten med andra lärosäten och att tydliggöra den starka forskningsanknytningen och arbetslivsanknytningen i Områdets utbildningar. Ordförande i Informationsberedningen, Niclas Kolm, deltog också på mötet och föredrog det arbete som beredningen satt igång för att identifiera hur våra informationsinsatser ska utformas och då specifikt för studentrekrytering. Prefekterna diskuterade även upphandlingsfrågor och HRSR, det vill säga, den europeiska certifiering för rekryteringar av forskare, som universitetet ansökt om. Resultaten av diskussionerna kommer direkt att påverka Områdets arbete framöver. Tack alla som deltog i diskussionerna! 

Jag vill fortsätta på temat prefekter. Prefektens roll stod på dagordningen vid rektors prefektmöten i höstas. Prefekterna är de chefer som i förlängningen bestämmer inriktningen på vårt Område och på universitetet i stort. Det är på institutionsnivå som förslag till lärarrekryteringar diskuteras, bidragsansökningar skickas in och utbildningsprogram och kurser utvecklas och diskuteras. Det är därför mycket glädjande att Området har engagerade och kloka prefekter och föreståndare! På vissa institutioner är det i år dags att utse nya prefekter och jag vill därför passa på att tacka de avgående prefekter som därmed har fullgjort sina uppdrag  ett stort tack till Rodrigo Caballero, Bengt Karlsson, Magnus Mörth och Anki Östlund Farrants för era insatser!

Slutligen vill jag passa på att önska alla en trevlig sommar med en förhoppning om att alla får en avkopplande och skön semester. 

Lena