Frågelådan arrangeras på förmiddagen och eftermiddagen en dag i maj varje år. Intresserade skolor får innan de kommer hit besök i sin skola av Naturvetenskapliga fakultetens informatörer. Besöken varar ungefär 30 minuter och vi berättar då om universitetet, vad en forskare gör samt presenterar forskarpanelens ämnesområden och hinner även med ett experiment. Eleverna får efter besöket skicka in sina frågor och några av dessa väljs ut och besvaras sedan av forskarna under frågelådan. Timmen i aulan innehåller också spännande experiment och en fri frågestund.

Årets forskare var:

Johan - biolog (etolog), Eva - immunolog, Lisa - matematiker, Richard - geolog, Magnus - astronom och Agneta - (bio) kemist.

Aulan fylldes med nästan 1100 femteklassare både på förmiddagen och eftermiddagen. Foto Isabell Stenson
 
Johan berättar om dinosaurierna kan tänkas komma tillbaka i framtiden. Foto Isabell Stenson

 

Fysikshow visar vad som händer när man häller kokande vatten i flytande kväve. Foto Isabell Stenson

 

Varför är onyttiga saker godare än nyttiga? Det kan Eva svara på. Foto Isabell Stenson

 

Agneta som ju är kemist fick bla frågan hur man kan veta vilken personen är genom att bara granska ett hårstrå. Foto Isabell Stenson