Eleonora Svanberg, Kompassrosstipendiat 2021. Foto: Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap
 

Eleonora Svanberg läser matematik och fysik vid Stockholms universitet och är grundare till Girls in STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). I organisationen kämpar Eleonora för att bryta normer och att vara en förebild för unga kvinnor och icke-binära inom naturvetenskap och teknik, där de är underrepresenterade. Hennes mål är att förändra den stereotypa bild som än i dag råder kring utbildningar på såväl gymnasiet som universitet och högskolor.

Bakom stipendiet Kompassrosen står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor och delas ut till unga ledare under 26 år som visat särskilt prov på mod, omtanke och handlingskraft. 

Nomineringen lyder: Eleonora Svanberg får stipendiet för att hon med värdebaserat ledarskap baserat på mod, ödmjukhet och sårbarhet, är en förebild som utmanar och förändrar normer för att öppna upp och inkludera fler grupper inom naturvetenskapliga ämnen.

– Det häftigaste med att få Kompassrosen är att någon uppskattar det arbete jag gör. Jag ser att det är värt all den tid jag lägger ner. Stipendiet gör mig ännu mer motiverad till att fortsätta utvecklas i mitt ledarskap och för att få fler unga kvinnor att tro på sig själva och hitta kärleken för naturvetenskap, matematik och teknik, säger Eleonora Svanberg.

 

Pressmeddelande från Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap