Områdesnämnden för naturvetenskap vid Stockholms universitet har utsett mottagare av 2017 års stipendium ur Sigrid Arrhenius' stipendiefond. Stipendiet har karaktären av pris för ett framstående forskningsarbete som leder fram till doktorsexamen. Stipendiaten får 40.000 kronor. 

Årets stipendiat är Emely Lindblom 28 år, Fysikum. Lindblom beräknas disputera hösten 2017. Hennes forskningsprojekt inriktar sig på att med hjälp av matematiska modeller identifiera den optimala stråldosen, behandlingstiden och fraktioneringsschemat vid strålbehandling av lungcancer.