Rovdjur och fäbodbruk är viktiga är viktiga faktorer om Sverige ska uppnå målen kring bland annat biologisk mångfald, ett rikt odlingslandskap, landsbygdsutveckling, klimatanpassning och kulturmiljö.

För att nå målen bör vi trygga de levande fäbodarna och dess artrikedom - samtidigt som vi hyser livskraftiga rovdjursstammar.

Vi hälsar er välkomna att tillsammans med fäbodbrukare, myndigheter, kommuner, politiker och berörda organisationer diskutera frågan ur ett helhetsperspektiv.