Syftet är att främja universitetets forskning och utbildning genom att under trivsamma former öka kontakten mellan lärare, forskare och övriga anställda. Fakultetsklubben är en ideell förening, i vilket man löser ett årligt personligt medlemskap. Detta ger tillträde till lunchrestaurangen, till klubbens olika aktiviteter, man kan hyra lokalerna, ha postseminarier, slinka in när som helst och ta med sig gäster. Fakultetsklubben är en fantastisk möjlighet till gränsöverskridande möten och livgivande diskussioner.

Bara cirka tio procent av universitetets anställda är medlemmar i Fakultetsklubben! Bli medlem du också! Det blir du enklast genom att betala in årsavgiften 200 kronor på postgiro 20 25 42-7. Glöm inte skriva namn, adress och institution/enhet. Ungefär två veckor senare kan du använda ditt vanliga passerkort i Fakultetsklubbens dörr. Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Läs mer om Fakultetsklubben