Från och med 2013-01-01 så kommer Botaniska institutionen och Systemekologiska institutionen att slås ihop till Institutionen för ekologi, miljö och botanik (eng, Department of Ecology, Environment and Plant
Sciences)

Från och med 2013-01-01 så kommer även Wenner Grens institut,
Institutionen för genetik, mikrobiologi och toxikologi samt Institutionen för molekylärbiologi och funktionsgenomik att slås ihop till Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut ”(Department of Molecular
Biosciences, The Wenner-Gren Institute)