Lindbomska belöningen 2013 på 20 000 kronor, tilldelas Belén Martín-Matute, universitetslektor i metallorganisk katalys vid Stockholms universitet, ”för hennes arbeten angående allylalkoholer, såsom enolatevkivalenter, vilket är av särskild betydelse för synteskemin”.

Sture Centerwalls pris 2013 på 30 000 kronor, tilldelas Nils Ryman, professor i genetik, och Linda Laikre, professor, båda vid Stockholms universitet, ”för deras banbrytande populationsgenetiska forskning som bidragit med värdefull kunskap om hur man bäst bevarar genetisk mångfald i naturliga populationer”.

Läs mer om utmärkelserna och forskarna

http://www.kva.se/sv/Nyheter/2013/Fem-forskare-belonade-av-akademien/