Till ämneslärarprogrammet hösten 2015 har 56 studenter antagits till 60 platser, hösten 2014 antogs 49 studenter. När det gäller KPU så syns en kraftigare ökning, i år har 59 studenter antagits till 60 platser, varav 17 är disputerade. I fjol antogs 36 personer till programmet och 5 av dem var disputerade.

När det gäller Grundlärarprogrammet med inriktning mot årskurs 4-6 finns också ett ökat intresse, i år är det 110 antagna studenter och 173 reserver, förra året var det 110 antagna och 103 personer på reservplats.