Högskoleverket publicerar nu resultaten från kvalitetsutvärderingar av nära två hundra utbildningar på 25 universitet och högskolor runt om i landet. Varje utbildning har tilldelats ett omdöme på en tregradig skala. Ett 30-tal får det högsta omdömet mycket hög kvalitet.

På det naturvetenskapliga området har alla granskade utbildningar fått minst betyget hög kvalitet och kandidat- och masterutbildning i geografi, kandidatutbildning i biogeovetenskap och masterutbildning i geologiska vetenskaper har fått högsta betyg.

Läs mer om utvärderingen