Covid-19 sprids i nästan alla länder i världen och olika åtgärder sätts in för att ”plana ut kurvan”. Frågor som de flesta länder ställer sig just nu är när man kan lätta på restriktioner och när man kan ha uppnått flockimmunitet. Ju fler som har haft viruset och blivit immuna, desto svårare får viruset att spridas i en population. Flockimmunitet uppnås när tillräckligt många i en population har varit smittade och blivit immuna så att spridningen av sjukdomen klingar av och upphör, även efter att man har lättat på restriktioner. Om inte flockimmunitet har uppnåtts innan man häver restriktioner kan man räkna med en andra våg av smittspridning.

Tidigare beräkningar har förutspått att ungefär 60 procent av befolkningen behöver vara immun för att flockimmunitet ska uppnås. Den siffran gäller vid vaccinerad immunitet, men inte för sjukdomsimmunitet som inte är jämnt fördelad. Med hjälp av nya matematiska modelleringsberäkningar har nu två forskarlag, oberoende av varandra och med olika beräkningsmodeller, kommit fram till att den siffran kan vara betydligt lägre.

Tom Britton. Foto: Niklas Björling

”Hur mycket lägre är inget vi påstår oss veta, vi kollar en enkel modell med reproduktionstalet 2,5 (när varje person i genomsnitt smittar 2,5 personer) och kommer för denna fram till att flockimmuniteten inträder vid ca 40 - 45 procent i stället för 60 procent”, säger Tom Britton.

Artikeln, som är skriven av Tom Britton och Pieter Trapman från Matematiska institutionen vid Stockholms universitet samt Frank Ball vid University of Nottingham, publiceras nu i tidskriften Science. 

”Det återstår nu att bättre bilda sig en uppfattning om hur mycket lägre flockimmunitetsnivån är i t ex Sverige”, säger Tom Britton.

Artikeln

I tidskriften Science: A mathematical model reveals the influence of population heterogeneity on herd immunity to SARS-CoV-2

Relaterat material

Covid-19 - Vi räknar på det!

Matematiska modeller förutspår smittspridning

Kontakt

Tom Britton, tom.britton@math.su.se Tel: 08-16 45 34