Dan Petersen. Foto: Markus Marcetic ©KAW

Dan Petersen foto Marcus Mercetic

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2019

Tage Erlanders pris för naturvetenskap och teknik 2019 på 200 000 kr i forskningspris och 75 000 kr för ett symposium, tilldelas Dan Petersen, Stockholms universitet, med motiveringen ”för en rad viktiga arbeten inom algebraisk geometri och speciellt för sina resultat om kohomologin för modulirum av kurvor”.

Läs mer om pristagarna