På bordet tar människan stor plats men i verkligeten har hon bara existerat i några få ögonblick i jämförelse med jordens ålder. Foto Per Nordström
På bordet tar människan stor plats men i verkligeten har hon bara existerat i några få ögonblick i jämförelse med jordens ålder. Foto Isabell Stenson

Totalt skulle skoleleverna placera in fem stycken djur samt namge en av de tre skallarna på bordet. De rätta svaren var dvs det äldsta djuret var havsborstmask, sedan kom nejonöga, sedan solstjärna, det nästa yngsta djuret var bläckfisk och det yngsta var groda.

Den avslutande frågan löd: En av de tre skallarna på bordet tillhör en människas mest kända förfader som fanns för ca 3,2 milj år sedan. Inom biologin kallas hon för Australopithecus afarensis men du känner henne vid ett annat namn. Vilket? Rätt svar var Lucy. Det sägs att hon döptes efter Beatles-låten "Lucy in the Sky With Diamonds", som forskarna hörde på en radio i bakgrunden, då skelettet grävdes upp.

Till vänster på bilden har vi Lucy
Till vänster på bilden har vi Lucy som hittades i Etiopien 1974. Hjärnan var "relativt" liten men skelettet visade trots det att hon med all sannorlikhet kunde gå upprätt på två ben. Foto Per Nordström