Läs mer om projektet

 

Tinande permafrost i arktiska Kanada (se personen i bilden för skala). Forskningsprojektet Nunataryuk kommer att studera klimatförändringarnas effekter på den arktiska kustmiljön.  Foto: Gustaf Hugelius.
Tinande permafrost i arktiska Kanada (se personen i bilden för skala). Forskningsprojektet Nunataryuk kommer att studera klimatförändringarnas effekter på den arktiska kustmiljön. Foto: Gustaf Hugelius