Norra ishavet består av två djupa bassänger: den amerasiska bassängen och den eurasiska bassängen. Den amerasiska bassängen är den äldre av de två, cirka 135 miljoner år gammal, och ligger på över 3 000 meters djup. Att förstå hur den amerasiska bassängen formades är viktigt eftersom den har påverkat den tektoniska utvecklingen av de omgivande kontinentalsocklarna och den globala havscirkulationen, vilken har stor inverkan på det globala klimatet.

Bennet ön från luften omgiven av packis foto NASA
Bennet ön från luften omgiven av packis foto NASA
 

 

Något som har spelat stor roll för jordens utveckling är "Large Igneous Provinces" (LIPs). Detta är gigantiska vulkanutbrott av magma som har brett ut sig på ytor större än 100 000 kvadratkilometer (större än Portugal). Dessa utbrott har skett under mycket korta geologiska tidsperioder, några miljoner år, och har bidragit till globala massutdöenden då atmosfären fyllts av bla sotpartiklar som påverkat klimatet.

Under expeditionen till DeLong öarna norr om Sibirien, High Arctic Large Igneous Provence (HALIP), kommer man att samla ihop geologiska prover för analys (basalt från kritatiden) på Bennett ön. Basalt är en mörkgrå, basisk, magmatisk bergart av vulkaniskt ursprung.

 
Bennett ön är den största bland De Long öarna
Bennett ön är den största bland De Long öarna
 

De Longöarna ligger utanför Sibiriens nordöstra kust i Norra ishavet och är en svårtillgänglig del av Arktis som sällan besöks. För att kunna ta sig dit genomförs forskningsexpeditionen i samarbete med A.P. Karpinsky Russian Geological Research Institute. Fartyget lämnar orten Tiksi den 1 september och kommer under två veckor att åka mellan Bennetön, Henriettaön och Zjochovön.

Forskningsledare är Victoria Pease, Institutionen för geologiska vetenskaper, vid Stockholms universitet.

Prof. Christian Tegner (Arhus), Sigmund Andersen (Sysselmannen), Prof. Victoria Pease (PI, Stockholm University), Andreas Bergstrom (Climber & Expedition Manager), Mikael Grumstedt (Climber & Physician).
Prof. Christian Tegner (Arhus), Sigmund Andersen (Sysselmannen), Prof. Victoria Pease (PI, Stockholm University), Andreas Bergstrom (Climber & Expedition Manager), Mikael Grumstedt (Climber & Physician).