TEKNISKA PROBLEM – fyllnadsval

På grund av oförutsedda tekniska problem skickades den elektroniska valsedeln till delar av valförsamlingen först den 10 oktober kl 22. Valperioden förlängs därför till den 16 oktober kl 17.00

Den personliga länken till valsedeln är i vissa fall inte direkt klickbar eftersom den förkortas av vissa e-postprogram.
För att kunna lägga din röst: klipp ut hela den personliga länken och klistra manuellt in den i din webbläsare.


Med anledning av att Georgina Destouni på grund av uppdrag som huvudsekreterare på Formas avsagt sig sin plats som ordinarie ledamot förrättas inom Sektionen för Geo- och miljövetenskaper 9 oktober - 16 oktober elektroniskt fyllnadsval för återstoden av Områdesnämndens mandatperiod 2012 - 2014. Fakultetens valberedning bestående av professorerna Sven Mannervik (ordförande), Karin Holmberg och Hans-Christen Hansson har enhälligt avgett följande förslag:

till ordinarie ledamot för Sektionen för geo- och miljövetenskaper föreslås professor Sara Cousins.

Inga motförslag till valberedningens förslag har inkommit och röstlängden är fastställd av dekanus 8 oktober 2013.

Röstning sker via den elektroniska valsedel som skickats via e-post till samtliga röstberättigade inom sektionen den 9 oktober. Valet avslutas 16 oktober klockan 17.00.