Områdesnämndens valförsamling har till sektionsdekan och ordförande för kemiska sektionen valt professor Peter Brzezinski och som ersättare för Peter Brzezinski som kemiska sektionens gruppsuppleant valt professor Göran Widmalm.