till sektionsdekan och ordförande för kemiska sektionen föreslås professor Peter Brzezinski och som ersättare för Peter Brzezinski som kemiska sektionens gruppsuppleant föreslås professor Göran Widmalm. 

Inga motnomineringar har inkommit under den fria nomineringsperioden

Valinstruktioner
Den 19 april får samtliga röstberättigade ett mejl från survey@netigate.se innehållande valinstruktioner och en personlig länk till valsedel. Påminnelsemejl skickas den 24 april till de som då ännu inte har röstat. Valet avslutas kl 17.00 den 25 april.

Röstberättigad som inte erhållit valmejl bör i första hand kontrollera sitt spamfilter. Eventuella frågor kan ställas till
fakultetsval@science.su.se