Erik Sonnhammer, Institutionen för biokemi och biofysik och SciLifeLab, Illona Riipinen, Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi, Carl Folke, Stockholm Resilience Centre och Jan Conrad, Fysikum är fyra av de 27 forskare från svenska universitet som Clarivate Analytics, tidigare IP & Science business of Thomson Reuters, tar upp på listan över de 3 265 mest citerade forskarna i världen.

De svenska lärosäten med flest forskare bland de mest citerade i världen är Karolinska institutet och Uppsala universitet med fem forskare vardera.

Rankningen utgår från natur- och samhällsvetenskapliga artiklar i Web of Science Core Collection under perioden 2004–2014.

Hela listan ”Higly Cited Researchers 2016”. Där finns också information om hur rankingen gått till. http://hcr.stateofinnovation.thomsonreuters.com/