Idag har Georgia Destouni utsetts till ny huvudsekreterare på Formas.

Georgia Destouni är professor i hydrologi vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi. 

Läs mer om utnämningen