Henry Darcy Medaljen delas ut av European Geosciences Unions (EGUs) sektion för hydrologi, till minne av Henry Darcy's vetenskapliga gärning, för enastående vetenskapliga bidrag inom forskning om vattenresurser, samt vattenresursteknik och vattenresurshantering. Se även EGUs hemsida.

Nyligen publicerades en studie i tidskriften Nature Climate Change där Gia Destouni och andra forskare från Stockholms universitet undersökt hur utvecklingen av jordbruk och vattenkraft ändrat vattencirkulationen över tid. När vår mat- och energiproduktion använder vattnet i landskapet, ändras vattnets cirkulation och klimatet påverkas. 

s
Foto Gia Destouni
 

Förändringar i avdunstning och växternas transpiration av vatten i landskapet (sammantaget kallat för evapotranspiration) har en central betydelse för vattnets cirkulation, vattentillgången och klimatförändringarna. Hur vattenförhållandena i landskapet förändrats över tid, och hur förändringarna kan se ut i framtiden, bestäms till stor del av hur vår produktion av mat och energi använder landskapets vatten och förändrar dess cirkulation.

– Resultaten visar hur utveckling av jordbruk och vattenkraft ändrar landskapets evapotranspiration. Vi kan se att dessa förändringar har lika stor betydelse globalt som effekter av direkt bevattning i jordbruket, avskogning och atmosfärsförändringar i temperatur och nederbörd hittills under 1900-talet, säger Georgia Destouni, professor i hydrologi vid Institutionen för naturgeografi och kvartärgeologi och ansvarig för studien.