Den årliga föreläsningen hedrar Gordon Goodman, grundare och chef för Beijerinstitutet vid Kungliga Svenska Vetenskapsakademien och Stockholm Environment Institute.

Introduktion och föreläsning av Professor Daniel Nocera

 

 

Paneldebatt ledd av Professor Lennart Bergström vid Institutionen för Material- och miljökemi vid Stockholms universitet

 

 

Paneldebatt ledd av Johan Kuylenstierna, verkställande direktör för SEI