Katharina Berndt Rasmussen, Humanistiska fakulteten för avhandlingen
Democracy and the Common Good. A Study of the Weighted Majority Rule.

Susann Ullberg, Samhällsvetenskapliga fakulteten för avhandlingen
Watermarks: Urban flooding and Memoryscape in Argentina.

Angnis Margareta Schmidt-May, Naturvetenskapliga fakulteten för avhandlingen Classically consistent theories of interacting spin-2 fields.


Priset kommer att delas ut vid Högskoleföreningens höstmöte den 17 november .