Högskoleföreningens pris till framstående avhandling, som är på 25 000 kronor, delas ut vid föreningens höstmiddag, där medlemmarna också får höra en kort föreläsning om den forskning som ligger bakom avhandlingen.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten får Matteo Costantini för sin avhandling i organisk kemi: Asymmetric Synthesis using Redox-Active Diazocompounds as Chiral Carbon Atom Precursors.

Utdrag ur beslutsformuleringen

Organiska molekyler kan uppstå som varandras spegelbilder på samma sätt som den vänstra handen är en spegelbild av den högra, men dessa två spegelbilder har olika bioaktivitet. Cyklopropaner är en familj av molekyler med en ring med tre kolatomer till vilka andra kemiska grupper är bundna. Dessa molekyler är naturligt förekommande bioaktiva substanser och är medicinskt och farmaceutiskt mycket intressanta. Framställningen av enskilda cyklopropaner och deras spegelbilder har hittills varit en komplicerad process.
 
Matteo Costantini har i sin avhandling utvecklat nya, hållbara och effektiva strategier för att tillverka olika cyklopropanföreningar som specifikt får en av deras spegelbilder.

 

Beslut om utseende av pristagare för framstående vetenskaplig prestation har fattats av Högskoleföreningens styrelse i enlighet med fakultetsnämndernas förslag.

Alla pris