Av de 230 forskare som disputerat läsåret 2013/14 promoverades 140 liksom 10 hedersdoktorer och 14 jubeldoktorer.

Av de jubeldoktorer som disputerade för femtio år sedan närvarade sex och bland dem var professor em. Ragnhild Söderbergh, mor till Astrid Söderbergh Widding, rektor vid Stockholms universitet.

Installations- och promotionshögtiden i Blå hallen. Foto: Eva Dalin
Installations- och promotionshögtiden i Blå hallen. Foto: Eva Dalin
 

Martin Högbom, en av de 26 nya professorer som installerades, höll årets installationsföreläsning i sitt forskningsämne strukturbiokemi.

Det pedagogiska priset Årets lärare delades ut till fyra lärare, en från varje fakultet, för deras erkända intresse och engagemang för utveckling av undervisningen och erkänd undervisningsskicklighet.

Ceremonin varvades med musik av Musikhögskolans brassensemble och sångare från Operahögskolan samt Stockholms studentsångare och följdes av bankett i Gyllene salen.

Läs mer om installations- och promotionshögtider på www.su.se/doktorspromotion
Ceremonin direktsändes och finns på www.su.se/play