Porträtt av Lena Mäler. Fotograf: Sören Andersson
Lena Mäler, ny prodekan för Områdesnämnden för naturvetenskap. Fotograf: Sören Andersson
 

Hur ser du på ditt nya uppdrag?

Jag är glad över det förtroende som jag fått och ser fram emot att arbeta för att vårt område ska förbli lika framstående som idag. 

Vad ser du mest fram emot?

Svårt att svara på men efter att ha arbetat som prefekt ett längre tag ska det bli spännande att få arbeta med områdesövergripande frågor. Enligt mig så fungerar vårt område alldeles utmärkt och jag ser fram emot att få vara med att driva viktiga frågor tillsammans med den övriga ledningen. 

Vilka är de största utmaningarna som vi står inför?

Utan tvekan är det oerhört bekymmersamt med de förväntade kostnadsökningarna som vi står inför. Kraftigt höjda hyror och ökade kostnader för anställningar gör att vi står inför ett viktigt arbete för att kunna göra rimliga besparingar. Jag är övertygad om att många institutioner i dagsläget ägnar mycket arbete åt att planera för att ha en ekonomi i balans. Jag anser att vi tillsammans inom området borde kunna hjälpa till med det arbetet så att det sker mer effektivt. Som jag redan sagt finns det å andra sidan väldigt mycket som fungerar utmärkt på vårt område, t.ex. processerna kring läraranställningar. En utmaning nu är att fortsätta att göra starka rekryteringar, trots det ekonomiska läget. Det är otroligt viktigt för att bibehålla vår starka ställning på sikt.

Hur fungerar arbetet med en ny områdesnämnd i en pandemi?

Jag har ju suttit i områdesnämnden under två perioder nu och generellt tycker jag att omställningen till digitala möten har fungerat mycket bra. Det är dock inte samma sak som att träffas fysiskt. Det jag saknar är spontana och informella diskussioner, vilket är betydligt svårare att få till digitalt. Detta gäller förresten allt arbete, även det vi gör på institutionsnivå. Förutom det förändrade arbetssättet är det ju självklart så att helt nya frågor har kommit upp på agendan som t.ex. hur vi ska klara undervisningen under pandemin och hur vi säkerställer att våra medarbetare kan utföra sina arbeten på ett vettigt sätt. Jag tycker att vi ska vara nöjda med hur vi lyckats med det arbetet, men hoppas innerligt att vi snart kommer till något som mer kan likas vid situationen innan pandemin.

Slutligen ...

Jag skulle bara vilja säga att jag hoppas att arbetet inom området kommer att fungera lika bra i framtiden som det hittills har gjort!