Foto: Eva Dalin

Fakultetens sommarforskarskola för NV-tvåor på gymnasiet behöver nu handledare. 126 gymnasieelever från Stockholmsregionen deltar varje år.  

Årets sommarforskarskola planeras att gå av stapeln den 13-23:e juni 2022. 

Som handledare: 

  • planerar du ett 2 veckor långt laborationsprojekt (cirka 80% av den tiden tillbringas åt själva projektet). Projektet ska handla om något som rör din egna forskning. 
  • handleder du en grupp av 6 till 10 gymnasieelever. 
  • ska du kunna rätta elevernas rapporter på hösten. 
  • får du 9 700 SEK i ersättning.

Kontakt

Agneta Norénagneta.noren@dbb.su.se, projektledare för sommarforskarskolan. 

Skicka ett mail till Agneta för att anmäla dig som handledare eller om du har frågor. 

Filmer från sommarforskarskolan:
https://www.youtube.com/watch?v=Z81tsx255k0
https://www.youtube.com/watch?v=Z8r61PRKqTE

Forskningsskolan är populär med cirka 750-825 sökande på totalt 126 platser.