Foto: Eva Dalin

Fakultetens sommarforskarskola för NV-tvåor på gymnasiet behöver nu handledare. Årets sommarforskarskola går av stapeln den 8-18:e juni och tar emot 126 gymnasieelever från Stockholmsregionen.  

Som handledare: 

  • planerar du ett 2 veckor långt laborationsprojekt (cirka 60% av den tiden tillbringas åt själva projektet). Projektet ska handla om något som rör din egna forskning. 
  • handleder du en grupp av 6 till 10 gymnasieelever. 
  • behöver du aktivt kunna handeda på lab den 8-18e juni. (KÖL kan bokas om din grupp behöver lokaler.)
  • ska du kunna rätta elevernas rapporter till den 20 november. 
  • får du 9 700 SEK i ersättning.
  • får din grupp/institution ca 1000 SEK i ersättning för material.
  • ska du stämma av med din chef så att det är ok för dig att vara handledare.
  • behöver du inte kunna prata svenska flytande, men om du inte kan läsa svenska behöver någon i din närhet kunna hjälpa till med att rätta de skrivna rapporterna.

Kontakt

Agneta Norénagneta.noren@dbb.su.se, projektledare för sommarforskarskolan. 

Filmer från sommarforskarskolan:
https://www.youtube.com/watch?v=Z81tsx255k0
https://www.youtube.com/watch?v=Z8r61PRKqTE

Forskningsskolan är populär med cirka 750-825 sökande på totalt 126 platser.