Foto: Eva Dalin

Fakultetens sommarforskarskola för NV-tvåor på gymnasiet behöver nu handledare. 126 gymnasieelever från Stockholmsregionen deltar varje år.  

Årets sommarforskarskola planeras att gå av stapeln den 9-18:e augusti 2021, det vill säga om studenter då tillåts att vara på campus. Om inte planerar vi för en hybridlösning runt vecka 44. Självklart går vi igenom allting noga innan för att säkerställa att vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.  

Som handledare: 

  • planerar du ett 2 veckor långt laborationsprojekt (cirka 60% av den tiden tillbringas åt själva projektet). Projektet ska handla om något som rör din egna forskning. 
  • handleder du en grupp av 6 till 10 gymnasieelever. 
  • ska du kunna rätta elevernas rapporter till den 20 november. 
  • får du 9 700 SEK i ersättning.
  • får din grupp/institution ca 1000 SEK i ersättning för material.
  • ska du stämma av med din chef så att det är ok för dig att vara handledare.
  • behöver du inte kunna prata svenska flytande, men om du inte kan läsa svenska behöver någon i din närhet kunna hjälpa till med att rätta de skrivna rapporterna.

Kontakt

Agneta Norénagneta.noren@dbb.su.se, projektledare för sommarforskarskolan. 

Filmer från sommarforskarskolan:
https://www.youtube.com/watch?v=Z81tsx255k0
https://www.youtube.com/watch?v=Z8r61PRKqTE

Forskningsskolan är populär med cirka 750-825 sökande på totalt 126 platser.