Rosersbergs slott
Rosersbergs slott

Innehåll:
Kursen behandlar handledarsituationen, bl.a. samspelet handledare/doktorand, konflikthantering, interpersonella processer m.m. och ges i form av lektioner och gruppövningar.
Naturvetenskapliga fakultetens organisation och forskarutbildning kommer även att belysas.

Deltagare:
Kursen är öppen för alla inom fakulteten som är handledare inom forskarutbildningen.
Även etablerade handledare är välkomna att gå kursen.
Antalet deltagare begränsat till 14!

Kursledning:
Kursledare och lärare: Krister Gerner. Övriga lärare: Malena Ivarsson, Stefan Nordlund. Kursen arrangeras av Krister Gerner och Malena Ivarsson i samarbete med Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet. Kursen ges på svenska.
Ev. frågor besvaras av Mikael Stenberg, tel. 16 20 86, e-post: mikael.stenberg@su.se eller Stefan Nordlund: stefan.nordlund@dbb.su.se