Under läsåret 1999-2000 innehade Bob Charlson Kungens professur i miljövetenskap vid Vetenskapsrådet. Foto: Yngve Fransson

Bob var en stor Sverigevän som besökte universitetet närmare 50 gånger under de senaste 50 åren. Bobs förfäder emigrerade från hungersnödens Småland på 1860-talet. Hans svenska rötter har satt tydliga spår i familjens liv: Volvobilar, Malö-segelbåt, svensk vävstol mm.

Bob gav ett stort antal seminarier vid MISU och vid flera andra institutioner vid SU och även andra svenska universitet. Under sina besök i Stockholm blev Bob engagerad i många forskningsprojekt tillsammans med såväl doktorander som postdocs och mer seniora forskare. Hans stora kreativitet och generositet med att dela med sig av sina idéer har varit en unik tillgång för forskningen om atmosfäriska aerosoler (små svävande partiklar) och deras påverkan på jordens klimat. Samarbetet med svenska forskare har resulterat i över 30 publikationer i internationella tidskrifter och dessutom ett par böcker. En bok har särskild relevans för vårt universitet:

”The Legacy of Svante Arrhenius; Understanding the Greenhouse Effect”, Charlson and Rodhe, 1998.
Bland de vetenskapliga framgångar som samarbeten mellan Bob och forskare vid SU genererat kan nämnas 

  • Beräkningar av nederbördens pH i av människan opåverkade områden
  • De första uppskattningarna av aerosolpartiklars påverkan på klimatet
  • Uppfinning av en innovativ insamlare av molndroppar
  • Uppskattning av albedo inom områden med övergång mellan moln och klar luft 

Ett antal studenter från SU har under åren haft förmånen att besöka och arbeta vid Bobs institution på University of Washington i Seattle. Detta fruktbara studentutbyte har även gått åt andra hållet. Vi hoppas att detta av Bob initierade samarbete kommer att leva vidare.

Bob var en extremt kreativ och produktiv forskare som inte tvekade att gripa sig an de stora frågorna. Han inspirerade kollegor och studenter att tänka brett och att vara öppna för nya perspektiv. Hans föreläsningar och seminarier om biogeokemiska kretslopp var höjdpunkter för hans åhörare. Institutionens fikarum var också en viktig plats för våra diskussioner.

Flera av oss har haft den stora förmånen att få besöka – och även bo i – Bobs och hans hustrus Pats gästfria hem i Seattle. 

Vi är många som nu saknar en kollega, inspiratör och en god vän. 

Henning Rodhe, Frida Bender, Kevin Noone, Hans-Christen Hansson, Caroline Leck, Johan Ström, Annica Ekman