Hjärt-kärlsjukdom och vissa lungsjukdomar ger förhöjd risk för allvarliga komplikationer för dem som drabbas av sjukdomen covid-19. Mer forskning behövs för att få mer kunskap om hur riskerna kan minska och hur de drabbade kan behandlas. Hjärt-Lungfonden utlyser därför en särskild satsning på anslag för forskare som vill forska på covid-19 kopplat till dessa sjukdomar.

– Vi tycker att det är angeläget att snabbt öka insatserna för forskning på covid-19 med koppling till de miljontals människor vars sjukdomar vi redan stödjer forskning om. Forskarna har möjlighet att söka både för forskning akut under pågående pandemi och mer långsiktigt, säger Kristina Sparreljung, generalsekreterare för Hjärt-Lungfonden.

Aktuella forskningsprojekt väntas bland annat syfta till att utveckla bättre förebyggande och akut behandling i form av vaccin och antiviral behandling, samt studera hur mediciner som används i behandling av hjärt- och lungsjuka påverkar risken att smittas. Patienters hjärt- och lungkapacitet, blodprover och koncentration av virus beräknas bland annat att studeras och följas upp. Behöriga att söka är forskare anställda vid Sveriges universitet och universitetssjukhus, via Hjärt-Lungfondens forskningswebb https://www3.hjart-lungfonden.se.

Pressmeddelande från Hjärt-Lungfonden