Brittiska forskare har tittat igenom flera hundra studier om djurens hjärn-kapacitet och det visar sig att hundar inte är så smarta som alla tycks tro. Eller kanske man kan säga att andra djurarters intelligens har underskattats om man jämför med hunden.

Johan Lind som är docent i etologi vid Centrum för evolutionär kulturforskning vid Stockholms universitet förklarar det hela närmare. Johans forskning handlar om djurs och människors beteenden och Johan forskar bla om skillnader och likheter mellan människors och andra djurs mentala förmågor och om hur människan blev en kulturvarelse.

Se filmen från nyhetsmorgon i TV4