Hydrologins historia är en ny session vid European Geosciences Union's (EGU’s) årliga generalförsamling, med syfte att stimulera diskussion om hur samhället kan och bör utveckla en historisk vatten kunnighet och integrera denna i undervisning, forskning och samhällsplanering för att förbättra kunskapen och avancera vetenskapen om vattenresurser. Diskussionen kan till exempel handla om hur olika hydrologiska koncept gradvis har utvecklats över tid, om hur glömda metoder kan ha nutida värde, och om värdet av historiska data för vetenskapen om och förvaltningen av vattenresurser.