Birgitta Åkerman.
Birgitta Åkerman. Foto: Karin Jonsson


– Jag kommer faktiskt inte ihåg exakt vilket år vi började med en gemensam arbetsmarknadsdag för hela naturvetenskapliga fakulteten, men det är åtminstone 30 år sedan. Troligen var det i början av 1990-talet. Det jag däremot med säkerhet kan berätta är att det var ett initiativ från oss som var studievägledare, berättar Birgitta. 

Själv hade hon ordnat med en dag om den framtida arbetsmarknaden för biologer långt innan dess. Då brukade hon bjuda in fem eller sex arbetsgivare som fick komma till BIG och berätta om vad man kunde arbeta med efter avklarade studier. De flesta institutioner gjorde på liknande sätt, men med tiden framförde studievägledarna att det vore bättre att ordna ett större evenemang tillsammans. Redan från början engagerades Naturvetenskapliga föreningen, som alltid medverkar under dagen och bidrar med förslag och önskemål kring utställare. 

En arbetsmarknad i förändring

– När vi drog igång med arbetsmarknadagen för naturvetare för 30 år sedan gick de allra flesta vidare till offentlig sektor när de hade studerat klart. Några blev forskare, en del blev lärare och andra hamnade på myndigheter. Men de senaste 20 åren har näringslivet fått upp ögonen för naturvetare på ett helt annat sätt. I takt med att miljöfrågorna har blivit allt viktigare, så har jobbmöjligheterna utökats. Idag behöver många sektorer naturvetare och andelen konsultföretag som behöver naturvetenskapliga kompetenser har vuxit, särskilt de tio senaste åren.

En annan skillnad som Birgitta Åkerman nämner är att det nästan inte fanns några egenföretagare bland naturvetare för 30 år sedan:

– Idag har vi flera mindre bioteknikföretag som kommer hit för att träffa våra studenter. Det ser jag som den allra största förändringen.

Arbetsmarknadsdagen inspirerar och överraskar

Arbetsmarknadsdagen brukar genomföras i februari på Albano för studenter i matematik och fysik, samt i Aula Magna för studenter i biologi, kemi och geo- och miljövetenskap. Målsättningen är att minst 50 utställare och minst 500 studenter ska delta i arrangemangen. Isamband med arbetsmarknadsdagen brukar studenterna ha undervisningsfritt. Det är inte ovanligt att flera av utställarna är alumner från de naturvetenskapliga utbildningarna på Stockholms universitet. 

– Jag, liksom fakultetens övriga studievägledare, frågar gärna tidigare studenter om de vill delta som utställare på arbetsmarknadsdagen. Eftersom de själva har studerat här så vet de vad våra studenter kan. Och för studenterna är det bra att träffa alumner som visar på möjliga vägar efter studierna, säger Birgitta. 

Men det är inte bara alumner som återkommer som utställare. Många företag och organisationer återvänder år efter år eftersom de vet att fakultetens studenter är intresserade och för att de ställer bra frågor. På BIG brukar studievägledarna förbereda studenterna inför arbetsmarknadsdagen med ett pass där de bland annat får öva på en 30-sekunders pitch om sig själva. 

– En sak som jag tycker är rolig med arbetsmarknadsdagen är att det hela tiden tillkommer nya utställare. Ett exempel är Polisen med Nationellt forensiskt centrum, en utställare som våra studenter både uppskattar och har blivit överraskade av. De har kanske inte tänkt sig att Polisen skulle kunna ha behov av naturvetare, men den kompetensen efterfrågas allt mer. Jag skulle vilja säga att det är huvudsyftet med dagen, att studenterna får upp ögonen för de många möjligheter som finns efter avlagd examen i naturvetenskap vid Stockholms universitet. 


Här kan du läsa mer om arbetsmarknadsdagen 2024 i Aula Magna och på Albano