2011 kom 10 forskare från Cornell hit så detta blir en fortsättning på det. Nu kommer ca 50 forskare att träffas och diskutera insektsforskning med en mycket bred täckning från grundläggande frågeställningar inom utvecklingsbiologi, immunologi och molekylärbiologi till ekologiska och evolutionära frågeställningar, och även tex insekt-växt interaktioner och insektsburna sjukdomar.

Ylva tittar på bananflugor som sövs ned med koldioxid för att dom ska ligga stilla Foto: Per Nordström
Ylva tittar på bananflugor som sövs ned med koldioxid för att de ska ligga stilla Foto: Per Nordström

Stockholms universitet har två framstående områden inom insektsforskningen, en i ekologi och evolutionsbiologi och den andra i immunologi, utveckling och molekylärbiologi. På grund av olika traditioner så har man tidigare inte samarbetat mellan områdena men då möjligheten nu finns att sekvensera olika insektsgenom (genom eller arvsmassa är inom genetiken beteckningen på en organisms ärftliga information) så har man nu fått nya verktyg för att studera ekologi och evolution på molekylär nivå. Ekologerna har helt enkelt börjat ställa sig frågan - hur går det till? Tex hur vet fjärilar att dom ska övervintra? Och därigenom börjat närma sig molekylärbiologernas frågeställningar.

Ylva Engström, professor i molekylärbiologi, tog därför initiativ till att starta ett nätverk, Insect Science @ SU. 2009 samlades insekts-forskare från flera olika institutioner på Tovetorps forskningsstation för ett första möte. Träffarna fortsatte och det var så diskussionerna om projektet och samarbetet satte fart.

Cornell University ligger lång framme inom evolutions- och ekologiforskning om insekter men är även ett sk partneruniversitet till oss som ska underlätta studentutbyte samt samarbete inom olika forskningsområden.
 

Fjärilar och flugor ska avslöja mer om det naturliga urvalet