Under tiden för flytt kan det var svårt att nå personalen vid institutionen. Även kommer delar av institutionens webbplats vara inaktuell. Kontaktinformation med mera uppdateras under hösten.

Bild framtagen av Nyréns Arkitektkontor AB.
Bild framtagen av Nyréns Arkitektkontor AB.