Sonny Östberg, erfaren biståndsarbetare berättar om
• arbetsgivarna i branschen
• trender i biståndsarbetet
• biståndets pros & cons,
• lokala aktörer,
• resultatmätning, etc.

Sonny Östberg har arbetat med internationellt bistånd som volontär, handläggare, chef, landrepresentant, konsult, inom NGOs och UNDP i mer än 40 år, hälften utomlands.

Datum och tid: Onsdag 2 oktober, kl 15.00-16.30
Plats: Ekosalen, Studenthuset